Цени

Посочените цени са усреднени. Реалните цени ще зависят от големината и особеностите на конкретния обект. За конкретни оферти, моля свържете се с нас.

Цени на най-често ползвани ел. услуги

Монтаж на апартаментно табло20лв. за 1 брой
Полагане на проводник ПВВМ 3x1,5 под мазилка по тухлена или бетонна стена0,60лв. на метър
Полагане на гофрирани тръби до ф23 по арматурна заготовка1,20лв на метър
Лампен излаз под мазилка до 6м ПВВМБ (мостов) проводник8,00лв.бр. + 1,00 лв за всеки следващ метър
Контактен излаз под мазилка до 6м ПВВМБ (мостов) проводник до 4мм210,00лв.бр. + 1,00 лв за всеки следващ метър
Изкопаване на канал за кабел 2.5/2.5см. в тухла0,90лв.на метър

Цени на услуги по мълниезащита и заземяване

Набиване на заземителен кол30лв. за 1 брой
Заземителна инсталация полагане на поцинкована шина 40/4 мм4,00лв. на метър
Гръмоотводна ел. инсталация монтаж на гръмоотводни прътове40,00лв на брой
Монтаж на гръмоотводна мрежа от бетонна стомана ф8мм21,50лв.на метър
Гръмоотводна ел. инсталация монтаж на измерителен съединител6,50лв на брой

Пълна ценова листа за ел услуги

Изтеглете ценовата ни листа в PDF формат оттук.

 

© 2013-2024 Всички права запазени, El-instalacii.com

Дизайн и изработка: Уеб Фокус